Lopende projecten 

Kwaliteitsafspraken mbo

In 2023 is zowel de eindverantwoording van de kwaliteitsagenda 2019 – 2022 als de voorbereiding voor de kwaliteitsagenda 2024 – 2027 aan de orde. Een team van subsidieadviseurs ondersteunt de acht leden van de commissie kwaliteitsafspraken mbo bij de beoordeling van de verantwoording van de lopende en de nieuw op te stellen kwaliteitsagenda. 

Sectorbeeld kwaliteitsafspraken mbo 2023

In het sectorbeeld 2023 staan de belangrijkste bevindingen over de kwaliteitsafspraken in het mbo over de periode 2018 tot en met 2022, inclusief de reflectie van een aantal bestuurders en betrokkenen.  

Onderzoek duurzame inzetbaarheid vo-sector

In opdracht van VOION en namens CAOP voert kijk op beroepsonderwijs onderzoek uit naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het vo. Het onderzoek wordt in november 2023 opgestart en bestaat uit vragenlijsten, interviews en literatuuronderzoek. Een afsluitende expertmeting is voorzien in april/mei 2024.  

Onderzoek doorbraak methode NCOI

NCOI biedt zij-instromers in de leraropleiding een traject aan waarbij maatwerk centraal staat. Dat maatwerk omvat vijf elementen, namelijk een snellere orientatie met begeleiding, individueel programmerbaar programma dat beter aansluit op de praktijkomgeving, financieel arrangement van werk naar werk, flexibele instroom en veel aandacht voor de inductiefase. Kijk op beroepsonderwijs onderzoekt wat de effecten van deze doorbraakmethode zijn op de studenten, begeleiders en de praktijk.

Verduurzaming sterke punten benadering mbo

Samen met Tilburg University, Wageningen University, Erasmus University en CINOp heeft Kijk op beroepsonderwijs met financiering van NRO in de periode 2018 – 2022 onderzoek uitgevoerd naar de sterke punten benadering bij docenten(teams) in het mbo. Sterke punten zijn talenten aangevuld met kennis, vaardigheden en ervaringen. Eigenlijk dus talenten in actie. Sterke punten geven energie en stellen een persoon in staat om op zijn of haar best te functioneren. Ten behoeve van het onderzoek hebben we een drie-delige training ontwikkelt voor het herkennen, ontwikkelen en inzetten van sterke punten. Deze training is beschikbaar via onze website. Daar is verder ook alles over het onderzoek te vinden, inclusief artikelen, achtergrondinformatie, rapportages en filmpjes. Ondanks dat het project is afgerond blijven we betrokken en moedigen we een verbreding en verdieping van de toepassing van de sterke punten benadering van harte aan.