Ik heb in 2010 kijk op beroepsonderwijs opgericht vanuit de vaste overtuiging dat een kleine en flexibele organisatie meerwaarde kan hebben in de bestaande structuur van onderzoeks- en adviesdiensten in het onderwijs. Kijk op beroepsonderwijs verleent subsidieadvies, voert effect- en beleidsonderzoek uit en zet zich via training, onderzoek en promotie in voor meer positiviteit in het onderwijs.

3117

dagen actief als zelfstandig adviseur en onderzoeker in het onderwijs

Doelgroep en expertise

Kijk op beroepsonderwijs werkt voor onderwijsinstellingen, overheden en intermediare organisaties in het onderwijs. Aandachtsgebieden zijn onderwijssubsidies, effect- en beleidsonderzoek, innovatie, professionalisering, HRM en bevlogenheid.

Kenmerken

Kijk op beroepsonderwijs heeft een onafhankelijke blik en werkt professioneel en integer. Een sterk punt van de organisatie is de brede blik op het onderwijs, waarbij verbindingen worden gelegd tussen theorie en praktijk. Kijk op beroepsonderwijs heeft oog voor vernieuwende en innovatieve aanpakken.

Netwerkorganisatie

Als ik het over kijk op beroepsonderwijs heb, gebruik ik meestal de term ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Dat komt omdat de meeste opdrachten en het meeste ontwikkelwerk samen met netwerkpartners worden uitgevoerd. Dat komt niet alleen het resultaat ten goede, maar werkt ook inspirerend, leerzaam en leuk.