De kwaliteit van de docent is de belangrijkste voorspeller van de kwaliteit van het onderwijs. Hoewel professionalisering tegenwoordig veel aandacht krijgt, komt in de praktijk de persoonlijke en professionele ontwikkeling van docenten nog niet goed uit de verf. In het consortium strk mbo voert Kijk op beroepsonderwijs workshops uit bij docententeams in het mbo met als doel om docenten hun sterke punten te leren ontdekken, ontwikkelen en in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Naast een ontwikkelingsgericht HRM is bevlogenheid een belangrijke pijler om de kracht van mens en organisatie beter te benutten. Bevlogenheid kan dienen als smeerolie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en past goed binnen de context waar ‘meer doen met minder’ vandaag de dag een belangrijk gegeven is. In nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Blauw Research ontwikkelde kijk op beroepsonderwijs een instrument om bevlogenheid te meten en stimuleren. Samen met Rijn Vogelaar, eigenaar van de Superpromoter academy en auteur van verschillende boeken over enthousiasme, ontwikkelde kijk op beroepsonderwijs een leergang bevlogenheid en enthousiasme in het onderwijs.