De onderwijssector kent een groot aantal subsidiekanalen. Voor een individuele school valt het niet mee om in het woud van subsidieregelingen een goede weg te vinden. Welke subsidie is relevant en past bij de actuele context van de school? Hoe kan een school zich goed voorbereiden op een subsidieaanvraag zodat de baten opwegen tegen de lasten? Wat kun je doen om je kansen op toekenning van een subsidie te verhogen en welke ketenpartners heb je daar als school bij nodig? Kijk op beroepsonderwijs beschikt over veel expertise op dit terrein. Kijk op beroepsonderwijs heeft in de periode tussen 2015 en 2019 subsidieaanvragen beoordeeld en geanalyseerd in het kader van het investeringsfonds mbo, experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, aspirant opleidingsscholen, samenwerking lerarenopleiding en scholen en professionele leergemeenschappen. Bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft Mark geholpen met de ontwikkeling van het subsidieproces en het slim gebruiken van subsidiedata. Daarnaast was Mark lid van team subsidieadviseurs in het kader van de kwaliteitsagenda 2019-2022. Kijk op beroepsonderwijs heeft diverse consortia van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen (zie hieronder). Wij beschikken over een uitgebreide database met actuele onderwijssubsidies en kunnen uw school in elke fase ondersteunen op een wijze die past bij de eigen behoeften en ambities.