• Part-time subsidieadviseur bij de dienst uitvoering subsidies aan instellingen (DUS-I), dossiers (oa): Regionaal InvesteringsFonds mbo, aspirant opleidingsscholen, technieknetwerken.
  • ROC Mondriaan en ROC Albeda geadviseerd en ondersteunt bij diverse subsidieaanvragen.
  • Geparticipeerd in diverse subsidieaanvragen, zoals HPBO, school aan zet, NRO, aanbestedingen van diverse ministeries (OCW, SZW, Leren en werken)
  • Ruime ervaring met overige aanbestedingstrajecten
  • Lid van de beoordelingscommissie in het kader van de aanbesteding praktijkgericht onderzoek mbo van NRO in 2016-2017
  • Beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het investeringsfonds mbo, uitvoeren voorschouw en opstellen preadviezen (bij DUO en DUS-I)
  • Audits uitgevoerd bij subsidieprojecten van HPBO
  • Evaluatie uitgevoerd naar audits bij HPBO-projecten
  • Opgetreden als kritische vriend bij diverse projecten in het kader van HPBO
  • Effectonderzoek uitgevoerd bij diverse meerjarige subsidieprojecten
  • Ervaring bij het opstellen van diverse subsidieregeling (bij het ministerie van OCW)