Adviesbureau Direction, Ermelo
Afdeling Maatwerk in Uitvoering Onderwijsbeleid van de Dienst Uitvoering Onderwijs  (DUO), Zoetermeer
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), Den Haag
Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), Ede
Ministerie van OCW, Den Haag
Nationaal RegieOrgaan (NRO), Den Haag
Onderwijsadviesbureau Eduquality, Amsterdam
Onderwijsinstelling Globe College, Utrecht
Onderwijsinstelling MBO Utrecht, Utrecht
Onderwijsinstelling ROC ASA, Utrecht
Onderwijsinstelling ROC Mondriaan, afdeling zorg en welzijn, Den Haag
Onderwijsinstelling ROC West-Brabant, Breda
Onderwijsinstelling Schoonhovens College, Schoonhoven
Onderwijsinstelling Tessenderlandt, Breda
Onderzoeksbureau Ecorys, Rotterdam
Strix Aluco, Niek van den Berg