Een onderzoekende houding kenmerkt zich door nieuwsgierigheid en de wens tot verandering of verbetering. Om de ambities in het onderwijs te kunnen waarmaken is zo’n houding onmisbaar. Systematisch stilstaan bij de effecten van onderwijspraktijken. Uitzoeken welke innovaties wel en niet werken. Feedback vragen en geven. En regelmatig het gesprek over goed onderwijs aangaan.

Kijk op beroepsonderwijs is al meer dan tien jaar vanuit verschillende posities nauw betrokken geweest bij praktijkgericht en beleidsmatig onderwijsonderzoek en heeft een goede staat van dienst opgebouwd. Aandachtsgebieden zijn professionalisering, HRM, onderwijsinnovatie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, schooluitval en beleidsonderzoek.

Kijk op beroepsonderwijs voert zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit en kijkt daarbij ook nadrukkelijk naar hoe de resultaten concreet ten goede kunnen komen aan de onderwijspraktijk. Onze aanpak kenmerkt zich door een open en onafhankelijke blik en een grote betrokkenheid en belangstelling. Behalve het uitvoeren van onderzoek verzorgen we ook workshops op maat, bijvoorbeeld over talentontwikkeling, actieonderzoek, het stimuleren van bevlogenheid of onderwijsinnovatie.

Mark is sinds 2016 bestuurslid van de divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) van de Vereniging Onderwijs Research (VOR).