Overheid
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), Ministerie van van VWS, Den Haag
Ministerie van OCW, Den Haag
Afdeling Maatwerk in Uitvoering Onderwijsbeleid (MUO) van DUO, Zoetermeer

Mbo-instellingen
Albeda College, Rotterdam
MBO Utrecht, Utrecht
Noorderpoort College
ROC Mondriaan, Den Haag
Zakine, Rotterdam

VO-instellingen
Ashram College, Alphen ad Rijn
Cornelius College, Amersfoort
Farel College, Amersfoort
Globe College (vo), Utrecht
Limes College, Katwijk
MAVO aan zee, Den Helder
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (vo), Aalsmeer
Schoonhovens College (vo), Schoonhoven
Tessenderlandt, Breda
UniC, Utrecht

PO-instellingen
Onderwijsinstelling de Droomspiegel, Almere
Stichting PROO, Harderwijk

Onderzoeksbureaus
Blauw Research, Rotterdam
Ecorys, Rotterdam
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Den Bosch
IVA, Tilburg
Regioplan, Amsterdam

Zelfstandige adviseurs
Bruggenbouwer onderwijs bedrijfsleven (Hans Koole), Haarlem
Strix Aluco, Rotterdam

Adviesbureaus en bedrijfsleven
Microsoft, Schiphol
Onderwijsadviesbureau Eduquality, Amsterdam

Overig
Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), Rotterdam
PABO Marnix College, Utrecht

rsz_122087749_m